โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ
 

นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง

ผู้รับใบอนุญาต

 
     

 


ปฏิทินกิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม / วันหยุด

1 พ.ย. 2560

 • เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

12,14-15 ต.ค. 2560

 • กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560

9-11 ต.ค. 2560

 • สอบปลายภาค 1/2560

4-5 ต.ค. 2560

 • กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2

22 ก.ย. 2560

 • กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (กาดมั่วครื้นเครง)

4-8 ก.ย. 2560

 • กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

15-18 ส.ค. 2560

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • กิจกรรม วันสะเต็มศึกษา

14 ส.ค. 2560

 • หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

7-11 ส.ค. 2560

 • กิจกรรมวันอาเซียน
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

24-28 ก.ค. 2560

 • สอบกลางภาค 1/2560
 • กิจกรรมวันภาษาไทย

10 ก.ค. 2560

 • หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา

3-7 ก.ค. 2560

 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม
 • กิจกรรมเวทีธรรมะ

26 มิ.ย. 2560

 • กิจกรรม To Be Number One
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่

5-9 มิ.ย. 2560

 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • เริ่มกิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์

23 พ.ค. 2560

 • ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

15 พ.ค. 2560

 • เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลการบริหาร หลักสูตรและสารสนเทศ ผลงานและกิจกรรมเด่น ติดต่อเรา
  - ประกาศ - ประวัติโรงเรียน - คณะกรรมการบริหาร - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย - รางวัลต่างๆ - แผนที่
  - ข่าวกิจกรรม - สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน - คณะผู้บริหาร - หลักสูตรประถมศึกษา    
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ปรัชญาและคำขวัญ - โครงสร้างการบริหาร - ข้อมูลนักเรียนและครู    
    - วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ - ปฏิทินกิจกรรม - ผลการประเมินภายใน    
    - เพลงประจำโรงเรียน   - ผลการประเมินภายนอก    
    - อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้   - ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
Copylight © 2014 Maradaupatham School Phrae.
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร 054-511988 Fax 054-621444